Covid-19 : Comment bien se laver les mains, nouvelle sortie de l’OFATMA dans le cadre de sa campagne de sensibilisation

Covid-19 : Comment bien se laver les mains, nouvelle sortie de l'OFATMA dans le cadre de sa campagne de sensibilisation 1

« Si les mains sont un nid au Coronavirus, le lavage des mains reste un rempart contre ce fléau mondial. Lavez-vous sans cesse les mains. »

La Direction générale de l’Office d’assurance maladies, travail et maternité (OFATMA), sous la houlette de son Directeur général, Dr Agabus Joseph, poursuit sa campagne visant à sensibiliser la population, particulièrement ses assurés, sur le comportement à adopter en vue de se protéger face à la pandémie Covid-19 qui bouleverse le monde.

Dans une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, l’institution met l’emphase sur les meilleures techniques pour bien se laver les mains tout en prodiguant des conseils à toute la population contre ce terrible virus.

 

 

Fredo Pierre 

 

https://www.facebook.com/124223001472114/posts/617753748785701/
Vidéo de lʼOFATMA

OFATMA pote pou tout popilasyon Ayisyèn nan, espesyalman asire li yo, yon lòt videyo kote y ap jwenn bon jan teknik ak konsèy sou kòman yo dwe byen lave men yo.

OFATMA pote pou ou tou kèk lòt mezi ijyèn ki enpòtan ou dwe toujou aplike yon fason pou w ka pwoteje tèt ou ak lòt moun.

Toujou sonje maladi sa kapab rive sou ou si w neglije konsèy otorite sanitè yo. Li rekòmande pou w rete lakay ou, pou w lave men w tanzantan. Ou pa dwe fè vyolans sizoka ou ta sispèk yon moun ta gen maladi sa.

Plis ou pataje mesaj OFATMA yo, se plis moun ap konnen sa yo fè pou bare maladi sa.

ANSANM, N AP BARE KOWONAVIRIS !

Note de L’OFATMA

Previous Article

Haïti – Kidnapping: Docteur Bitar de l’hôpital Bernard Mevs enlevé à Pèlerin

Next Article

Haïti/Société : Lâché après la mort de son fils, Rony Colin met en doute la réouverture de Radio et Télé Zénith